Døkument1 - magazín o fotografii

Døkument1 - magazín o fotografii

€ 30,00Cena

døkument1 je výberom slovenských dokumentárnych fotografických projektov, ktoré vznikli po roku 2000 a rozširujú hranice klasického dokumentu.

 

Zásadná pri selekcii bola tematická previazanosť so Slovenskom. Cieľom bolo priniesť obraz toho, aké témy súčasnú aktívnu generáciu fotografov a fotografiek zaujímajú, v čom sú kritickí, kedy a ako po užívajú humor, aký je ich vzťah k histórii, ku krajine, v ktorej žijú alebo v ktorej sa narodili. Okrem portfólií sú súčasťou døkumentu1 teoretické štúdie Bohunky Koklesovej a Michaely Paštekovej a tiež rozhovory.

 

Rok vydania 2019
Papier Arctic Volume White