Love Štiavnica

Love Štiavnica

€ 2,00Cena

Pohľad A6

Autorka: srdcovka TETY BETY: @ikpisarium

~~~

Kto v Štiavnici bol, ten si ju zamiloval. Táto kresba je akousi momentkou z jedného krátkeho zastavenia v mestečku. Ahoj!